Енергетска ефикасност 2023

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Прокупља

-Одлука о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Прокупља 2023. год.

-Јавни позив

-Прилог 1

-Прилог 2

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Прокупља

-Јавни позив

-Oдлука о расписивању јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Града прокупља ЈП БР 2/23

– Решење о измени решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације

-Записник са отварања пријава пристиглих на Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера у оквиру пројекта “Чиста енергија и енергетскс ефикасност за грађане у Србији”

-Прва ранг листа привредних субјеката у оквиру пројекта “Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”

_______________________________________________________________________________

-Прелиминарна листа привредних субјеката у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“

 ЗАПИСНИК са отварања пријава пристиглих на Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу  мера у оквиру пројекта ,,Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”

-Одлука о расписивању Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Прокупља; 

-Јавни позив;

-Припадајући обрасци – Прилог 1 (пријава);

-Припадајући обрасци – Прилог 2 (изјава);

-Припадајући обрасци – Прилог 3 (информација о потребној техничкој документацији);

-Припадајући обрасци -Прилог 4 (контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима);

-ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“

Енергетска ефикасност 2022

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији града Прокупља за 2022. годину:

– Коначна листа – други круг замена спољних прозора и врата 

– Прелиминарна листа други круг замена спољних прозора и врата (до истека сресдтава)

– Одлука  о расписивању јавног позива а суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији града Прокупља за 2022. годину:

– Јавни позив

-Прилг 1А (стамбена заједница);

-Прилог 1 (за домаћинства);

-Прилог 2

-Прилог 3;

-Прилог 4;

-Прилог 5; 

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији град Прокупља за 2022. годину

– Коначна ранг листа физичких лица

– Прелиминарна ранг листа физичких лица

– ОДЛУКА о расписивању јавног позива за учешће физичких лица у спровођењу мера енергетске санације домађинстава путем соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Града прокупља ЈП бр.1/22

– Обавештење о продужетку рока;

– Јавни позив

– Прилог 1 (пријавни образац)

– Прилог 2

– Прилог 3

– Прилог 4

– Прилог 5

– Прилог 6

– Прилог 7

– Прилог 8

– Прилог 9

Коначна листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте Града Прокупља

-ЗАПИСНИК са отварања пријава пристиглих на Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу  мера енергетске санације путем уградње сoларних панела на територији града Прокупља ЈП бр.1/22

-Прелиминарна ранг листа привредних субјеката

-ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДОМАЋИНСТАВА ПУТЕМ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЕРНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

– ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДОМАЋИНСТАВА ПУТЕМ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЕРНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЈП БР.1/22

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШЊЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

– ОДЛУКА о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске санације путем мера замена спољних прозора и врата и елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама и изолацији породичних кућа, станова и стамбених зграда

– Коначна ранг листа физичких лица, станова и стамбених заједница;

-Одлука о расписивању јавног позива;

-Јавни позив;

-Прилг 1А (стамбена заједница);

-Прилог 1 (за домаћинства);

-Прилог 2;

-Прилог 3;

-Прилог 4;

-Прилог 5; 

– Прелиминарна листа физичких лица, станова и стамбених заједница;

– Коначна ранг листа физичких лица, станова и стамбених заједница (неважећа листа)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЈП бр.1/22

-Одлука о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођену мера енерге енергетске санације стамбениз објеката на територији града Прокупља ЈП бр.1/22;

-Јавни позив;

-Пријавни формулар (прилог 1);

-Изјава (прилог2);

-Изјава (прилог 3);

-Изјава (образац 2);

– Прелиминарна листа привредних субјеката

– Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Града Прокупља

– Коначна ранг листа привредних субјеката;

-Упутство за грађане; 

НАПОМЕНА: Молимо све кандидате да доставе као посебан документ потписан и оверен ценовни преглед роба и услуга као и рок важења цена за меру за коју конкуришу, уз сву осталу потребну документацију.