Подручја за упис деце у Основне школе на територији града Прокупља

 

Основна школа дужна је да упише у први разред дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе (Сл. лист града Прокупља бр. 24/2022).