Предшколска установа


Предшколка установа ,, Невен’ под тим именом постоји од 1991.године, када је преименована. До тада је њено име  било ,, Јелисавета Џуверовић’
Ова установа прима децу на целодневни  и полудневни односно припремни смештај.
Осим група деце које су смештене у два објекта ове предшколске установе,  и у сеоским срединама има укупно 12 група, као и 5 група при основним школама.

 

Немањина 7, Прокупље
Контакт телефон 027 321 201, 329 188
Email:nevenprokuplje@ptt.rs

Величина слова: