ANKETA – Reorganizacija JKP Hameum ili ne

Gradonačelnik Prokuplja pita građane za mišljenje kako rešiti problem:
575  · 575