ANKETA – Uključi se glasaj za projekat

Grad Prokuplje pita građane za mišljenje o tome šta smatraju da je najpotrebnije uraditi na području grada u narednoj 2021. godini: