Sastanak Odbora za obeležavanje gradske slave
17. juna 2015.
Profesorski dani puni ljubavi prema deci
19. juna 2015.
Prikaži sve

Olakšice za roditelje predškolaca

Roditelji čija deca koriste usluge Predškolske ustanove „Neven“ u Prokuplju,od 1. jula 2015. godine ostvariće pravo na regresiranje troškova boravka dece u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Opštinsko veće Opštine Prokuplje je usvojilo Pravilnik kojim su utvrđena prava na regresiranje svih troškova i pravo na delimično regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi.

Roditelji čija deca koriste usluge predškolske ustanove,a koja se nalazi u mreži ustanova na teritoriji opštine Prokuplje i ispunjavaju uslove određene Pravilnikom,imaju pravo na regresiranje troškova.

Pravo na regresiranje svih troškova ima dete bez roditeljskog staranja,dete sa smetnjama u razvoju,dete korisnika prava na materijalno obezbeđenje porodice po propisima o socijalnoj zaštiti,treće i svako naredno dete u istoj porodici.

Pravo na regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi ostvaruju roditelji ukoliko imaju više od jednog deteta upisanih u Predškolsku ustanovu „Neven“. Za drugo dete roditelji plaćaju 50% od cene koju plaćaju za prvo dete,dok za svako naredno dete iz porodice,troškove boravka snosi lokalna samouprava.

U Predškolskoj ustanovi „Neven“ boravi oko tri stotine dece,u toku je obrada podataka,u cilju omogućavanja svim roditeljima da ostvare pravo na regresiranje troškova boravka dece. Cena boravka dece u Prokuplju iznosi 170 dinara po danu i 85 dinara za dan kada dete odsustvuje iz vrtića.

Prokuplje%20Za%20z

Veličina slova: