Toplica pod kontrolom
13. marta 2016.
Fedes u aprilu
15. marta 2016.
Prikaži sve

Preventivnim aktivnostima sprečene poplave

predsednik%20vanredne%20situacije%201 

Predsednik Opštine Pokuplje i komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije Miroljub Paunović održao je konferenciju za štampu na kojoj je govorio o merama i aktivnostima koje je preduzimao Opštinski štab za vanredne situacije u proteklom periodu.

– Nepovoljna hidrološka situacija uslovili su da Vlada Srbije proglasi vanredno stanje na celoj teritoriji Republika. Postupajući u skladu sa  preporukama Vlade Republike Srbije,Opštinski štab za vanredne situacije preduzeo je niz preventivnih mera i aktivnosti u cilju zaštite građana i meterijalnih dobara. Nakon definisanja mera zaštićene su sve kritične tačke i mesta zbog izlivanja reke Toplice i njenih pritoka,izjavio je predsednik Paunović i naglasio da su prošlogodišnji radovi na koritu reke Toplice doprineli zaštiti ljudi i materijalnih dobara od poplava.

iygradnja%20bedem2  izgradnja%20bedema2

Prema njegovim rečima tokom 2015. i 2016. godine JP Vodoprivreda Srbije i Vodoprivredni centar Morava- Niš  radovima na koritu reke Toplice kod Gornje Draganje,gde se nalazi blizu hiljadu domaćinstava,i Gradskog groblja,sprećeno je plavljenje ovog dela prokupačke opštine. Vrednost ovih radova iznosila je 35 miliona dinara.

Štete koje su zbog poplava u aprilu 2014. godine nanete u ovim delovima opštine Prokuplje procenjene su u iznosu od 64 miliona dinara.

– Osnovne aktivnosti Opštinskog štaba bile su,između ostalog,usmerene na zaštiti naselja Garić,Romskog naselja Mala Guba i Kompanije Leoni”, gde je zaosleno više od 2.000 radnika. Na koritu reke Toplice i ušću Straževačke reke bili su postavljeni džakovi sa peskom i bedemi od zemlje,naglasio je on i dodao da su u sprovođenju svih mera i aktivnosti učestvovali članovi Opštinskog štaba za vanredne situacije,MUP-a,Sektora za vanredne situacije i jedinice obučene za delovanje u varednim situacijama,opštinska javna preduzeća i veliki broj volontera.

Na konferenciji je rečeno i to da su poseban dobrinos tokom vanredne situacije u proteklom periodu dali zaposleni u Javno-komunalnom preduzeću HAMMEUM”,koje je na raspolaganju Opštinskom štabu stavilo sve ljudske i materijalne resurse.

– Zahvaljujućiu svim preduzetim preventivnim merama i aktivnostima,kao i urađenim poslovima Opština Prokuplje je jedna od retkih u Srbiji gde ni jedna kap vode u proteklih nekoliko dana nije probila zaštitni bedem i nanela štetu ljudima i materijalnim dobrima,istakao je Paunović i naglasio da je i dalje na snazi vanredna situacija na teritoriji opštine Prokuplje i da će ona trajati dok se ne poboljša hidrološka situacija u Srbiji i teritoriji prokupačke opštine.

Veličina slova: