Učenici na stručnoj praksi
12. avgusta 2015.
KUD Abrašević na Balkan folk festu
14. avgusta 2015.
Prikaži sve

Raspisani oglasi za dodelu pomoći

panorama%20grada%202

Komisija za izbor korisnika Opštine Prokuplje raspisala je Javni poziv za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu,kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoskih kuća sa okućnicom.

Komisija je raspisala i Oglas za dodelu pomoći za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu,kroz nabavku i dodelu materijala za pokretanje,razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti.

Pravo da konkurišu za dodelu ovih pomoći imaju lica koja su evidentirana kao interno raseljena lica,da imaju prebivalište na teritoriji opštine Prokuplje,da podnosilac prijave ili članovi njegovog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnosti na KiM,da nisu uključeni u neki drugi projekat stambenog zbrinjavanja i ekonomskog osnaživanja kroz dohodovne aktivnosti.

Rok za podnošenje zahteva za dodelu pomoći za poboljšanje uslova života kroz nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje,razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti je 28. avgust,a za poboljšanje uslova stanovanja 25. septembar.

Zahtevi za dodelu ovih pomoći podnose se lično u zgradi Opštine na pisarnici ili poštom na adresu Opština Prokuplje,Nikodija Stojanovića br. 2,Prokuplje.

Sve bliže informacije i pružanje svih vidova pomoći u vezi pribavljanja neophodne dokumentacije,zainteresovana lica mogu da dobiju u Povereništvu za izbeglice.   

Veličina slova: