Podaci iz biračkog spiska su dostupni na sajtu državne uprave na sledećem linku: https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.

Ukoliko ste na osnovu uvida u jedinstveni birački spisak ustanovili da niste upisani u jedinstveni birački spisak podnesite zahtev za upis. Podatke o biraču: JMBG, Prezime, Ime roditelja, Ime, Dan, mesec i godinu rođenja, Mesto rođenja, Prebivalište – mesto, Ulicu i broj, Boravište – mesto, Ulicu i broj, Broj lične karte – MUP, E-adresu pošaljite elektronskom poštom na adresu marija.savic@prokuplje.org.rs i vladimir.postic@prokuplje.org.rs ili popunite dole navedenu formu:

    [recaptcha size:compact]

    Koristeći ovaj obrazac, slažete se sa skladištenjem i rukovanjem vaših podataka od strane ove veb stranice.