НАРУЏБЕНИЦА: Извод из матичне књиге умрлих


Наруџбеница се односи на извод матичне књиге умрлих намењено за употребу на територији Републике Србије

  Подаци о Наручиоцу:

  Подаци о лицу за које се издаје документ:


  [recaptcha size:compact]

  Користећи овај образац, слажете се са складиштењем и руковањем ваших података од стране ове веб странице.

  НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА

  Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

  • Извод из матичне књиге рођених 710,00 дин
  • Извод из матичне књиге венчаних 710,00 дин
  • Извод из матичне књиге умрлих 710,00 дин
  • Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 1.760,00 дин
  • Извод из матичне књиге држављана 1.050,00 дин
  • Интернационални изводи 1.920,00 дин
  • Обрада захтева (дечји додатак, здравствена књижица, социјална помоћ, школовање) 80,00 дин
  • На ове цене се урачунавају и ПТТ трошкови у износу 117,00 дин
  • Изводи се достављају путем поште, а рок доставе зависи од ажурности поште.
  • Таксе и трошкови доставе плаћају се поштару приликом преузимања извода.
  • Детаљније информације можете добити на телефон: 027/329-537.