GRAĐEVINARSKA DOZVOLA – TAKSE I NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU NO PRI PREDAJI ZAHTEVA

-Republička administrativna taksa;

-Lokalna administrativna taksa;

-Naknada za CEOP;

-Republička administrativna taksa;