ОБРАЗЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА 

1.ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА  (Образац ЛИСГП-1/20)

2. О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА 

(Образац ЛИСГП2/20)

3.С А Г Л А С Н О С Т  НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА ПРИСТАЈЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКE СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА (Образац ЛИСГП – 3/20)

 4. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ  КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА (Образац ЛИСГП 4/20) 

5.  С  П  И  С  А  К БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА   (Образац ЛИСГП-5/20)

6. ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ  КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

6.ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА (важећи образац)

 -ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРУ ПОТПИСА УЗ ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 – ИЗБОРИ 2020.