Javne nabavke 2014


15. Pregovarački postupak “Nabavka opreme za vrtić u ulici Veljka Milankovića u Prokuplju po partijama”

OBAVEŠTENJE O POČETKU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 5

 

14. Javna nabavka male vrednosti “Radovi na izgradnji pomoćnog objekta za smeštaj energenata za grejanje novog dečijeg vrtića u Prokuplju”  

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI NA PITANJA 1

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ugovor

 

13. Otvoreni postupak po partijama “Nabavka opreme za dečiji vrtić u Prokuplju”

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

ODGOVORI NA PITANJA 1

ODGOVORI NA PITANJA 2

ODGOVORI NA PITANJA 3

ODGOVORI NA PITANJA 4

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 3

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4

ODGOVORI NA PITANJA 5

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 5

ODGOVORI NA PITANJA 6

ODGOVORI NA PITANJA 7

ODGOVORI NA PITANJA 8

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE 1, 2, 3 I 5

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 4

 

12. Javna nabavka male vrednosti “Nabavka usluge mobilne telefonije”   

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODGOVORI NA PITANJA 1

ODGOVORI NA PITANJA 2

ODGOVORI NA PITANJA 3

ODGOVORI NA PITANJA 4

ODGOVORI NA PITANJA 5

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

11. Javna nabavka male vrednosti “Rekonstrukcija ulice Niška u Prokuplju”

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

10. Javna nabavka radova “Nabavka radova na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva u opštini Prokuplje”

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ODGOVORI NA PITANJA PONUĐAČA