Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

 

Anđelka  Aleksić

konakt telefon:  027/324 – 040, lokala 106, 0601407466

e-mail andjelka.aleks77@gmail.com

REŠENJE O ODREĐIVANJU LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI