О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр.532561/2020 од 16. марта 2020. године, Градска управа Града Прокупље обуставља рад  са странкама путем непосредног контакта (рад на шалтерима и слично).Грађани се службама Градске управе са захтевима, примедбама и др. могу обратити путем мејла или телефонским путем. Мејл адресе и телефонски бројеви  служби Градске управе Града Прокупља:

Одељење за финансије:

Одсек за трезор и буџет , контак тел: 027/324 -040, лок. 107;

Одсек за јавне набавке, контакт тел: 027/324 -040, лок. 120;

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

Одсек за имовинско правна питања , контакт тел: 027/324 -040, лок. 108;

Одсек за обједињену процедуру , контакт тел: 027/324 -040, лок. 112;

Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине,
контакт тел: 027/324 -040, лок. 106;

Све радње обављати преко CEOP-a (Централна евиденција обједињене процедуре)

Одељење Општа управа

Одсек за  нормативно правне послове , контакт тел: 027/324 -040, лок. 102

Одсек за лична стања грађана и матичне књиге, контакт тел: 027/324 -040, лок. 105

Мејл адреса:     maticar@prokuplje.org.rs

Одсек за опште послове 027/324 -040, лок. 137

Одељење за друштвене делатности

Одсек за образовање и културу,  контакт тел: 027/324 -040, лок. 138;

Одсек за односе са јавношћу и протокол, контакт тел: 027/324 -040, лок. 104;

Мејл адреса:   pr.sluzba@prokuplje.org.rs

Канцеларија за омладину спорт и физичку културу, : 027/324 -040, лок. 138;

Група за избегла, прогнана и расељена лица и мањинска права, контакт тел: 027/322- 730

Мејл адреса :poverenistvo@prokuplje.org.rs

Одсек дечије заштите тел. 025/321 -952,

Мејл адреса:   decija.zastita@prokuplje.org.rs

Одељење за пољопривреду

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 121 и 138;

Одељење за локалну пореску администрацију

У оквиру Одељење за локалну пореску администрацију образују се:

Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода,

Одсек за наплату, пореско књиговоство и извештавање.

Контакт тел: 027/329 – 926 и 027/329 – 90

Меј адреса:    lokalnaporeskapk@gmail.com

Одељење за инспекцијске послове:

Контакт телефон : 027/324 -040, лок. 103 и 106;

 Мејл адреса: inspekcija@prokuplje.org.rs