Struktura Gradske uprave


Gradska uprava

Nikola Koprivica, dipl. pravnik

Načelnik Gradske uprave


Vladica Đorđević, dipl. pravnik

zamenik načelnika Gradske uprave


Odeljenja


Veličina slova: