Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <h2 style="text-align: justify;">ГИС</h2> <hr /> <p style="text-align: justify;">Постоји небројено дефиниција шта је ГИС &#8211; Географски информациони систем.</p> <p style="text-align: justify;">&#8211; Једна од најопштијих дефиниција је:</p> <p style="text-align: justify;">Географски информациони систем ( ГИС ) представља скуп графичких и алфанумеричких података.</p> <p style="text-align: justify;">&#8211; Нешто сложенија дефиниција је:</p> <p style="text-align: justify;">„Географски информациони систем је компјутерски информац in /var/www/vhosts/prokuplje.org.rs/httpdocs/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <h2 style="text-align: justify;">GIS</h2> <hr /> <p style="text-align: justify;">Postoji nebrojeno definicija šta je GIS &#8211; Geografski informacioni sistem.</p> <p style="text-align: justify;">&#8211; Jedna od najopštijih definicija je:</p> <p style="text-align: justify;">Geografski informacioni sistem ( GIS ) predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka.</p> <p style="text-align: justify;">&#8211; Nešto složenija definicija je:</p> <p style="text-align: justify;">„Geografski informacioni sistem je kompjuterski informac in /var/www/vhosts/prokuplje.org.rs/httpdocs/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

GIS


Postoji nebrojeno definicija šta je GIS – Geografski informacioni sistem.

– Jedna od najopštijih definicija je:

Geografski informacioni sistem ( GIS ) predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka.

– Nešto složenija definicija je:

„Geografski informacioni sistem je kompjuterski informacioni sistem koji prikuplja, skladišti, analizira i prikazuje prostorne entitete i njihove atribute, za rešavanje kompleksnih istraživačkih, projektantskih i problema upravljanja“ (Fischer 1992).

GIS sadrži tri važne komponente – kompjuterski hardver, niz aplikacionih softverskih modula i odgovarajući organizacioni sadržaj, koji obuhvata obučene ljude. Sve navedeno treba da je usklađeno, kako bi sistem mogao da bude funkcionalan (Burrough, McDonnell, 2006).

Veliki potencijal za razvoj GIS- a predstavljala je mogućnost digitalizacije karata, gde su one mogle biti predstavljene zajedno sa ostalim podacima u digitalnom obliku. Pored mogućnosti digitalizacije važan korak predstavlja i mogućnost georeferenciranja digitalizovanih karata tj. slika. Georeferentne slike su rasterske slike koje, pored ostalih, imaju još jednu veoma važnu karakteristiku, a to je prostorna definisanost. Naime, moguće je za svaki piksel rasterske slike pridružiti podatak o njegovom položaju u prostoru.

GIS se najčešće predstavlja različitim slojevima koji sadrže podatke organizovane po određenom kriterijumu. Standardni slojevi GIS-a su ortofotosnimci, katastarske podloge, putevi, vodovodne mreže, elektro mreže, gasne mreže, kanalizacione mreže, prostorno urbanistički planovi, itd.

Praktično ta organizacija izgleda kao da se slojevi nalaze na nekom transparentnom – providnom materijalu i konačna slika koja se dobija predstavlja zbir svih podataka sa svih slojeva:

Podaci koji se prikazuju zavise od namene GIS- a i mogu biti sve što je moguće prikazati na kartama: geografski podaci, urbanistički, infrastrukturni, privredni (industrijski, poljoprivredni, trgovinski, itd), demografski, turistički, sportski…

NAPOMENA: svi podaci predstavljeni na WEB GIS portalu su isključivo informativne prirode i jedino se u tom smislu i mogu upotrebljavati.

Ukoliko se slažete sa prethodno navedenom napomenom GIS portalu Grada Prokuplja možete pristupiti klikom na dugme ispod: 

Veličina slova: