Predškolska ustanova ,,Neven

 Predškolska ustanova ,, Neven“ pod tim imenom postoji od 1991.godine, kada je preimenovana. Do tada je njeno ime bilo ,, Jelisaveta Džuverović’.

Predškolska ustanova „Neven“ u svom sastavu ima četiri objekta u gradu: „Bambi“, „Biseri“, „Radost“ i „Bajka“.  Ustanova obavlja vaspitno-obrazovni rad sa decom od godinu do šest i po godina, u celodnevnom i poludnevnom boravku. Pripremni predškolski program se, osim u matičnim objektima,  održava i u prostorijama dve škole u gradu: OŠ „R.P.Ćićko“ i OŠ „9.oktobar“, kao i u sledećim selima: Babin Potok, Beloljin, Donja Rečica, Žitni Potok, Mala Plana, Stražava, Ćukovac, Džigolj i Šumarovac.

Nemanjina 7, Prokuplje
Kontakt telefon: 027 321 201, 329 188
Email:nevenprokuplje@yahoo.com

www.puneven.com