Srednje škole

Gimnazija

Današnja Gimnazija postoji više od 100 godina.

Prva privatna gimnazija u Prokuplju osnovana je na inicijativu Zaharija Hadži-Arsića, penzionera iz Prokuplja i predsednika Privredne banke. Već 13. marta 1910. godine prokupačka privatna niža postaje prokupačka okružna Gimnazija.

Škola je prestala sa radom 01.decembra 1914.godine, a nastavila 1919.godine kao Kraljevska srpska gimnazija u Prokuplju, kojoj je priznat status državne gimnazije.Rang potpune gimnazije škola je dobila 1935. godine.

Škola je promenila 12 imena i od 1990. do danas nosi ime Gimnazija u Prokuplju. Po osnivanju postaje jezgro kulturnog života grada.

Na početku rada Gimnazija nije imala svoju zgradu,a danjašnju zgradu koristi od perioda pred drugi svetski rat. Zgrada Gimnazije je proglašena za spomenik kulture.

Gimnazija ima dva smera: prirodno matematički i društveneo jezički.

Ratka Pavlovića 20,  Prokuplje

Kontakt telefon:027  329 015,321 110,

Email : gimnazijapk@beotel.net

Sajt: www.gimnazijapk.edu.rs

 

Medicinska škola „ Dr Aleksa Savić“

Škola nosi ime čuvenog Dr Alekse Savića, narodnog lekara,ratnika i uspešnog Ministar zdravlja.

Medicinska škola „Dr Aleksa Savić“  ima tri obrazovna profila u četvorogodišnjem trajanju: medicinska sestra tehničar, ginekološko-akušerska sestra i pedijatrijska sestra tehničar.

Ratka Pavlovića 20,  Prokuplje

Kontakt telefon:027  329 093, 324 462

Email : medicskola@mts.rs

Sajt: www.medicinskapk.edu.rs

 

Tehnička škola „15. maj“

Razvojem zanata u Prokuplju: sarača, krojača, berberina, obućara, zlatara, kovača, dovela su do potrebe da se otvori škola učenika u privredi.

Javila se potreba za radnom snagom višeg stepena znanja. Tako je formirana Tehnička škola “15. maj “, koja je pod nazivom Mašinska škola, odlukom Ministarstva prosvete počela sa radom 3.septembra 1964.godine. Škola je u toj godini rada obavljala nastavu u prostorijama današnjeg Radničkog Univerziteta. Sledeće godine je preseljena u prostor sadašnje Poljoprivredne škole.Zahvaljujući entuzijazmu nastavnog kadra i volji učenika, 1967. godine dobija svoju zgradu, gde se i danas nalazi.

Tehnička škola „15. maj“ ima učenike koje pohađaju sledeće obrazovne profile: u četvorogodišnjem trajanju:  mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, elektrotehničar računara, elektrotehničar procesnog upravljanja i tehničar drumskog saobraćaja, i u trogodišnjem trajanju: elektromonter mreže i postrojenja, autoelektričar, elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje, elektroinstalater, vozač motornih vozila i modni krojač.

Ratka Pavlovića 194, Prokuplje

Kontakt telefon:027  333 211,329 093, 324 462

Email : ts15maj@mts.rs

Sajt: www.ts15maj.edu.rs

 

Poljoprivredna škola „Radoš Jovanović Selja“

Poljoprivredna škola „Radoš Jovanović Selja” u Prokuplju osnovana je 1927. godine Ukazom kralja Aleksandra. Kao Specijalna poljoprivredna škola u dvogodišnjem trajanju počela je sa radom 1928. godine. Prerasla je u trogodišnju 1933. godine. Posle Drugog svetskog rata škola je među prvima obnovila rad kada je postala četvorogodišnja, koju je završila samo jedna generacija đaka, jer je škola ukinuta 1952. godine, a njeni ucenici su završili školovanje u Leskovcu i Prištini.

Godine 1958. obnovljen je njen rad pod imenom Ratarsko-traktorska škola, da bi od 1960. radila pod nazivom Centar za obrazovanje stručnih kadrova u poljoprivredi. U Centru su narednih 20 godina radili paralelno ratarsko-traktorska škola i četvorogodišnja poljoprivredna škola.

Od 1967. Centar nosi ime narodnog heroja Radoša Jovanovića Selje. Obrazovni centar “Svetozar Marković” formiran je 1978. godine, u čiji sastav je ušla poljoprivredna škola kao OOUR za poljoprivredno i industrijsko usmerenje, kao druga faza usmerenog obrazovanja. 1987/1988. godine Centar je rasformiran, zajedničke osnove i druga faza su ukinute.

Nastava se izvodi u kabinetsko-učioničkom prostoru i na ekonomiji, a za prehrambenu struku  obilaskom preduzeća u Prokuplju, Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Aleksandrovcu , kao i za veterinarsku struku u veterinarskim stanicama i ambulantama Prokuplja, Niša, Kuršumlije, Blaca i Žitorađa.

Škola raspolaže kabinetima za računarstvo i informatiku, multimedijalnu učionicu, kabinete za hemiju, motore i traktore, ratarstvo, kao i specijalizovanim učionicama za srpski jezik i književnost, voćarstvo i vinogradarstvo, veterinarsku struku i za prehrambenu grupu predmeta. Učenicima i nastavnicima je na raspolaganju biblioteka sa preko 6000 knjiga. Za praktičnu nastavu služi i živinarska farma, inkubatorska stanica, mašinski park, servisna radionica i pekarska radionica.

Poljoprivredna škola „Radoš Jovanović Selja“  u školskoj 2017/18. godini ima učenike na obrazovnim profilima: u četvorogodišnjem trajanju: poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar i prehrambeni tehničar, kao i na profilima  u trogodišnjem trajanju: pekar, rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike i  cvećar –vrtlar

Vuka Karadžića 1, Prokuplje

Kontakt telefon:027  331 213

Email : poljopskolapk@gmail.com

Sajt: poljoprivrednaskolapk.edu.rs