Ако потраје, сушни период ће преполовити овогодишњи род житарица