Apel za racionalno korišćenje vode u seoskim sredinama