Dnevni boravak „Sunce“ obeležio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom