Дом за смештај старих лица у Прокупљу нема оболелих од вируса корона