Фолклор, предавања и филмови део Међународног дана музеја