Srednjoškolci dovoljno informisani o štetnosti duvanskog dima
19. februara 2019.
Nastavlja se akcija podele paketa hrane za ugrožene građane
20. februara 2019.
Prikaži sve

Grad Prokuplje izdvaja 20 miliona dinara za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja

Na sednici Gradskog veća Prokuplja, pored ostalog, usvojen je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu, na predlog Saveta za zapošljavanje koji je dao pozitivno mišljenje.

– Mere predviđene Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu odnose se isključivo na nezaposlena lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Prokuplju. Lokalni plan zapošljavanja, u kojem su definisani ciljevi, mere i prioriteti zapošljavanja, usaglašen je sa Nacionalnim planom za zapošljavanje u Republici Srbiji, izjavila je član Gradskog veća za lokalni ekonomski razvoj, privredu i socijalnu zaštitu Maja Bašić i dodala da su ovim planom tačno precizirane mere koje će se sprovoditi uz sufinansiranje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok će tehničku podršku sprovođenju pružiti Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala u Prokuplju.

Prema njenim rečima, u saradnji sa NSZ, filijalom u Prokuplju, analizom i procenom potreba, a imajući u vidu iskustvo iz prethodnog perioda, planom su tačno i precizno utvrđene mere kojima bi se smanjila nezaposlenost i zadovoljile potrebe poslodavaca, osposobila lica za samostalno obavljanje posla i unapredila institucija tržišta rada.

Predviđeno je da se nezaposlena lica radno angažuju kroz: program javnih radova, program obuke na zahtev poslodavaca, program sticanja praktičnih znanja, subvencije za samozapošljavanje, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz  kategorije teže zapošljivih i program stručne prakse.

Odlukom o budžetu Prokuplja za 2019. godinu, za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja opredeljeno je 20.000.000 dinara, što bi uz odgovarajuću subvenciju nadležnog Ministarstva trebalo da dovede do angažovanja 255 lica, a najveći broj njih, oko 190, biće angažovan kroz program javnih radova.

– Politika zapošljavanja u Prokuplju tiče se stvaranja uslova za priliv direktnih stranih investicija, domaćih investicija, donatorskih sredstava za realizaciju projekata čiji je cilj podsticaj zapošljavanja, a tu je i podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanja i zarada, unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje socijalnih partnera, uključivanje nezaposlenih lica u program dodatnog obrazovanja i obuke i smanjenje neformalnog rada, zaključila je član Gradskog veća Maja Bašić.

Veličina slova: