Građani biraju muzički program za srpsku Novu godinu