Италијански привредници заинтересовани за Привредну зону „Хисар”