Конкурс за реализацију мера стручне праксе у 2023. години