Крај жетве у Топлици, пољопривредници задовољни приносима