Kulturno obrazovni centar „Toplica“ obeležio rođendan