Održan prvi sastanak Partnerskog foruma za izradu Plana razvoja grada Prokuplja do 2028. godine