Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo sredstva za projekte Muzeja i Biblioteke
28. maja 2020.
Paketi za najugroženije romske porodice u Prokuplju
28. maja 2020.
Prikaži sve

Ove godine više novca za vantelesnu oplodnju

Lokalna samouprava u Prokuplju raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na finanasiranje vantelesne oplodnje za 2020. godinu putem koga je data šansa parovima koji do sada nisu imali prilike a žele, da se ostvare kao roditelji.

Ove godine mere populacione politike Republike Srbije su usmerene na intenzivno podsticanje nataliteta posebno u područjima Srbije gde je on u stagnaciji ili opadanju.

U skladu sa tim, Gradsko veće u Prokuplju, usvojilo je predlog izmene i dopune Pravilnika o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione i demografske politike.

Prema ovom Pravilniku, starosna granica žena za podnošenje zahteva za vantelesnu oplodnju iznosi 48 godina, za tri godine više nego što je to bio slučaj prošle godine.

Odluka je izmenjena i u delu koji se odnosi na odobrena sredstva za nadoknadu troškova vantelesne oplodnje koja su do sada iznosila 200.000 dinara, a od ove godine je taj iznos povećan na 250.000 dinara.

Pravo na jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju ostvaruju i bračni, odnosno vanbračni partneri, gde žena ima do 50 godina, a koji su uspešno okončali postupak vantelesne oplodnje sopstvenim sredstvima u nekoj od zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srbije, pod uslovom da zahtev podnesu u roku od šest meseci od dana utvrđivanja trudnoće i da u vreme vantelesne oplodnje nisu ispunjavali uslove da se uključe u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Ovim programom, lokalna samouprava daje svoj doprinos rešavanju ovog problema, koji je prema statističkim podacima, prisutan kod svakog šestog para u Srbiji.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije ove godine za više mera populacione politike u Prokuplju izdvojio je devet miliona dinara, dok će lokalna samouprava učestvovati sa 1,5 miliona.

Kako je naznačeno, biće sufinansirane mere očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, rešavanje problema neplodnosti, put ka zdravom materinstvu i aktiviranje lokalne samouprave u tom cilju.

Za očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, rešavanje problema neplodnosti, odnosno angažovanje kadrova u Centru za porodicu izdvojeno je oko 3,5 miliona dinara, i to od strane Kabineta tri miliona dinara, a lokalne samouprave 500.000 dinara.

Za aktiviranje lokalne samouprave, odnosno opremanje Centra za porodicu, opredeljeno je sedam miliona dinara, i to Kabinet izdvaja šest miliona dinara, a lokalna samouprava milion dinara.

Veličina slova: