Представљен зборник радова о књижевном делу Ивана Ивановића