Пријављивање кандидата за посао пописивача у Попису становништва траје до 5. августа