Pripadnici Policijske uprave u Prokuplju ostvarili dobre rezultate rada