Prokupačke ustanove kulture realizovale 17 projekata u prošloj godini