Prokupačka Biblioteka obeležava Dan ustanove
22. marta 2019.
Prokuplje u nedelju obeležava dve decenije od NATO bombardovanja
22. marta 2019.
Prikaži sve

Prokuplje dobilo saglasnost Ministarstva na predloženi Godišnji program korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu

Na 12. vanrednoj sednici Gradskog veća Prokuplja, razmatran je  predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu.

Rukovodilac Odeljenja za poljoprivredu, Srđan Stamenković je istakao da je Grad Prokuplje jedan od prvih u Srbiji dobio saglasnost Ministarstva na predloženi Godišnji program korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu.

-Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Prokuplja iznosi 6.889 hektara. Ove godine, za nadmetanje je izdvojeno 736 hektara, u zakup 383, dok je 87 hektara dato ustanovama i školama na besplatno korišćenje. Za opremanje protivgradnih stanica izdvojeno je 200.000 dinara, a devet miliona za atarske puteve, istakao je Stamenković.

Gradsko veće podržalo je i nacrt Odluke o formiranju budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Prokuplja, tako da će poljoprivredni proizvođači i ove godine moći da apliciraju za podsticajna sredstva koja ukupno iznose 20 miliona dinara.

Kako ističe zamenik gradonačelnika Prokuplja, Miroljub Paunović, ove godine budžetski fond za unapređenje poljoprivrede je veći od prethodnih, što će doprineti jačanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na teritoriji našeg grada.

U nastavku sednice, usvojen je Izveštaj opravdanosti budžetskih sredstava dodeljenih sportskim organizacijama u 2018. godini. Većnici su takođe upoznati sa Izveštajem interne revizije kontrole programa i ugovora po kojima su dodeljena sredstva sportskim organizacijama i klubovima na teritoriji grada Prokuplja u 2018. godini.

Na današnjoj sednici, razmatran je predlog Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata koji su od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite.

Većnici su podržali i Zaključak o davanju u zakup poslovnog prostora površine 54 metra kvadratna Narodnoj biblioteci „Rade Drainac“, u svrhu otvaranja Spomen-sobe Draincu. Radi se o prostorijama u zgradi nekadašnjeg Zanatskog doma u Ulici Ratka Pavlovića, a kako ističe većnica za kulturu, Milica Erić, ovaj zahtev je potpuno opravdan jer Narodna biblioteka nema mogućnosti da u sadašnjim prostorijama realizuje ovu ideju i da je ponuđena lokacija sasvim pogodna za tu namenu.

Iz tekuće budžetske rezerve, izdvojena su sredstva u iznosu od 180.000 dinara u svrhu donacije za štampanje monografije Treće brigade kopnene vojske. Gradonačelnik Prokuplja, Aleksandar Simonović je istakao da Grad Prokuplje već dugi niz godina ostvaruje veoma dobru saradnju sa Vojskom Srbije i da bi ova donacija bila izraz zahvalnosti za svesrdnu pomoć Vojske u izgradnji Spomen-parka „Gvozdenom puku“, ali i za svaku drugu podršku koju nam je pružala.

Grad Prokuplje biće domaćin 23. Smotre učeničkih zadruga Srbije, koja će se održati u Osnovnoj školi „Ratko Pavlović Ćićko. Većnici su podržali zahtev Saveza učeničkih zadruga Srbije za odobravanje sredstava za finansiranje ove manifestacije. Kako ističe većnica Maja Ranđelović, razvoj zadrugarstva i preduzetništva je jedan od strateških ciljeva lokalnih samouprava, a ova manifestacija je prilika da se prezentuje grad i sve ono što mladi u njemu rade i unapređuju.

Gradsko veće razmatralo je nacrt Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Prokuplja za 2019. godinu, kojim su sagledana sva potencijalna kritična mesta na vodama drugog reda. Tom prilikom je rečeno da su prethodnih godina znatna sredstva  uložena u preventivne mere zaštite od poplava, kao i da su mnogi vodotokovi trajno rešeni, u cilju zaštite zdravlja i imovine građana Prokuplja.

Veličina slova: