Rebalans budžeta zbog usklađivanja sa rastom cena na tržištu energenata