Обележена слава виноградара у „Топличким виноградима“: Град Прокупље познат по квалитетним винима
14. фебруара 2019.
Градско веће Прокупља одлучило: Распуст се продужава за још недељу дана због грипа
15. фебруара 2019.
Прикажи све

Са данашњег скупштинског заседања: Породица на првом месту

Као најважнија тачка коју је усвојила Скупштина Града Прокупља, издвојила се Одлука о правима грађана из области популационе и демографске политике у Прокупљу. Она значи подршку породици, а њеном применом младим брачним паровима биће омогућено једнократно новчано давање за покушај вантелесне оплодње, поклон честитка за прворођено дете у Новој години, једнократна новчана помоћ за прво, друго и треће новорођено дете у породици, чија мајка има пребивалиште на територији града Прокупља и набавка обавезних уџбеника за ученике првог разреда основних школа. Ове четири мере би у наредном периоду, како је истакнуто на данашњем заседању, утицале на побољшање опште демографске слике у Прокупљу. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о признавању права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете.

Основни циљ Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Прокупља, која је такође данас усвојена, јесте формирање планског основа за рационално уређивање и коришћење простора. Разлози њеног доношења првенствено се односе на усклађивање Плана са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е80, деоница Ниш-Мердаре, што је и законска обавеза једне локалне самоуправе. Као једна од значајнијих одлука ове седнице била је и Одлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности за изградњу Улице Јована Дучића у Прокупљу.
Катастарске парцеле које су предмет експропријације и административног преноса су 139/6 и 322/1, обе припадају КО Прокупље-град и обухваћене су Пројектом парцелације и препарцелације Улице Јована Дучића, који је израђен у складу са Планом генералне регулације Прокупља.
У својину Града Прокупља, како је истакнуто на овом заседању, прибавља се непокретност и то делови катастарских парцела 2118, 2119 и цела катастарска парцела број 2120, све КО Плочник. Основ за овакву врсту прибављања, односно располагања налази се у члану 26. став 1, тачка 3, Закона о јавној својини, у коме се као један од видова располагања наводи пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, што је у овом случају Град Прокупље, као јединица локалне самоуправе. Како се археолошки локалитет „Плочник“ налази на територији града, а Народном музеју Топлице је дата делатност одржавања, коришћења и заштите културних добара, неопходно је да се и ове катастарске парцеле налазе у јавној својини Града Прокупља. Ова установа културе би се у складу са својом делатношћу на најадекватнији начин старала о поменутом културном наслеђу, образложено је приликом усвајања Одлуке о предлогу Влади Републике Србије за доношење Одлуке о преносу права јавне својине.


Одлуке које су одборници Скупштине Града Прокупља усвојили на данашњем заседању су и Одлука о мрежи основних школа на територији града Прокупља, али и Одлука о мрежи јавних предшколских установа, такође на територији града Прокупља. Нова мрежа основних школа и јавних предшколских установа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и васпитања у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и васпитања и Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године.
На овој седници изабран је и нови члан Градског већа, Предраг Јовићевић, пошто је досадашњи већник Наталија Окичић поднела оставку. Овом приликом, уместо Јовићевића, који је обављао функцију директора ЈКП „Хамеум“, за вршиоца дужности директора истог, именована је Радмила Перић.

Величина слова: