Спаљивање биљних остатака на отвореном законом забрањено и кажњиво