Удружење пружало различите видове помоћи својим члановима