Uručeni dresovi najuspešnijim učenicima na sportskim takmičenjima