Škola znakovnog jezika
27. jula 2018.
U Babotincu probijen put
30. jula 2018.
Prikaži sve

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Autoputa E-80, deonica Niš-Pločnik

Obaveštavaju se građani i zainteresovane organizacije da je nosilac projekta JP „Putevi Srbije“ podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Autoputa E-80, deonica Niš-Pločnik.

Uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva životne sredine, Omladinskih brigada br.1,soba 428,svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog Obaveštenja, kao i na sajtu http/www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-nazivotnu-sredinu/,-službeni sajt Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske uprave grada Niša, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenja i primedbe na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Prezentacija Studije i javna rasprava biće održane 24.08.2018.godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Gradske uprave grada Niša.

Veličina slova: