Nastavlja se akcija podele paketa hrane za ugrožene građane
20. februara 2019.
Jenjavaju respiratorne infekcije i gripozna stanja u Prokuplju
20. februara 2019.
Prikaži sve

Za nova značajna istraživanja na arheološkom nalazištu Pločnik

Grad  Prokuplje će, kako je istaknuto na nedavno održanom skupštinskom zasedanju, dobiti na korišćenje od Vlade Republike Srbije tri katastarske parcele u Pločniku, površine 45,18 ari. Reč je o parcelama koje se nalaze uz samo arheološko nalazište. Osnov za ovakvu vrstu pribavljanja, odnosno raspolaganja nalazi se u članu 26. stav 1, tačka 3, Zakona o javnoj svojini, u kome se kao jedan od vidova raspolaganja navodi prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine, što je u ovom slučaju Grad Prokuplje, kao jedinica lokalne samouprave. Kako se arheološko nalazište Pločnik nalazi na teritoriji grada, a Narodnom muzeju Toplice je data delatnost održavanja, korišćenja i zaštite kulturnih dobara, neophodno je da se i ove katastarske parcele nalaze u javnoj svojini Grada Prokuplja. Ova ustanova kulture bi se u skladu sa svojom delatnošću na najadekvatniji način starala o pomenutom kulturnom nasleđu.

-Ovo bi konkretno značilo da Narodni muzej Toplice ne bi plaćao mesečni zakup „Železnici Srbije“ u vrednosti od 15.000 dinara, koliko je plaćao od 2009. godine. Sama mogućnost korišćenja zemljišta doneće Muzeju mnoge druge pogodnosti. Najpre ćemo moći da konkurišemo kod Ministrastva turizma za velika sredstva, koja će nam omogućiti da realizujemo mnoge projekte od velike važnosti za ovo arheološko nalazište. Ti projekti bi se najpre odnosili na iskopavanja i nove dokaze o postojanju najstarijeg neolitskog naselja. Pored toga, organizovanjem interesantnih radionica  i naučnih skupova „Arheo park Pločnik“ bi mogao da postane jedinstvena turistička atrakcija, ne samo u topličkom kraju, već i celoj Srbiji, istakao je direktor Narodnog muzeja Toplice Darko Žarić.

Veličina slova: