Завршена Ликовна колонија „Божа Илић“ на Белом Камену