Јавно партнерство


БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР

 

„Бизнис инкубатор центар ДОО. Прокупље“(БИЦ) званично је почео са радом средином јуна 2007 године.
Прокупачки БИЦ је један од четири оваква центра која тренутно постоје у Србији.
Мисија Бизнис инкубатора је промоција предузетништва у општини Прокупље кроз свеобухватну подршку малим и средњим предузећима у раним фазама њиховог развоја.
Циљеви БИЦ у Прокупљу су интензивирање привредних активности кроз активно учешће у локалном економском развоју, промоција локалног предузетништва и помоћ у развоју нових предузећа, отварање нових радних места, смањење времена потребног за оснивање и раст предузећа и смањење трошкова тог процеса.

ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА

Зона Унапређеног Пословања (ЗУП) представља одрживо јавно-приватно партнерство које спроводи активности намењене за стабилизацију и побољшање географски дефинисаних комерцијалних делова града.
ЗУП представља партнерство између власника објеката, трговаца, и општине, који раде заједно у унапређењу пословних и животних услова у том делу града.
Циљ ЗУП-а је да се унапреди пословна клима и економска виталност централних делова града бавећи се са четири кључне области:
– Капитална побољшања

– Пружање услуга
– Лобирање
– Промотивне активности