Ljudski resursi


Shodno adekvatnom obrazovnom sistemu u skladu sa evropskim principima, lokalno stanovništvo može da odgovori na zahteve savremenih tehnologija i proizvodnih procesa. Blizina Univerzitetskog centra u Nišu omogućava dostupnost i angažovanje visokoškolovanog i visokostručnog kadra svih profila. Jedinstvenom kombinacijom visokog kvaliteta, široke dostupnosti i konkurentnih troškova, naša radna snaga se smatra jakim razvojnim pokretačem ekonomskog razvoja u nas.

 

NEZAPOSLENA LICA PREMA STEPENU STRUČNE SPREME 2017. GODINE
Naziv okruga / Naziv opštine Prokuplje Toplički okrug
Ukupno Ukupno
Žene
6.319
2.989
13.225
6.454
I Ukupno
Žene
2.101
1.025
2.31
718
II Ukupno
Žene
464
184
718
288
III Ukupno
Žene
1.421
572
3.282
1318
IV Ukupno
Žene
1.645
847
3.422
1.813
V Ukupno
Žene
43
5
65
7
VI Ukupno
Žene
330
185
647
382
VII-1 Ukupno
Žene
312
168
588
336
VII-2 Ukupno
Žene
3
0
5
0
VIII Ukupno
Žene
0
0
0
0