Podrška investicionim ulaganjima


Prioritetni sektori za investiranje u Opštini Prokuplje

Investicije imaju veliku ulogu i značaj za celokupnu privredu odnosno socijalno – ekonomski položaj građana. Opština Prokuplje je prepoznala snažni impuls zainteresovanih investitora i može stati u red opština koje su privukle investicione gigante. Zainteresovanim stranama otvorena je mogućnost investicionih ulaganja u sledećim oblastima:

 • poljoprivredno-prehrambena proizvodnja
 • tekstilna proizvodnja
 • metalska proizvodnja
 • drvno-prerađivačka proizvodnja.

Lokalna institucionalna podrška

 • Opštinski uslužni centar koji obezbeđuje sve usluge na jednom mestu za korisnika
 • Efikasna administracija u smislu brže registracije preduzeća, skraćivanje i pojednostavljivanje procedura za izdavanje dozvola
 • Mogućnost ustupanja građevinskog zemljišta pod najpovoljnijim uslovima u skldu sa zakonskim propisima
 • Infrastrukturno i komunalno opremanje zemljišta u skladu sa potrebama potencijalnih investitora
 • Olakšice ili oslobađanje od naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, kao i doprinosa i naknada za usluge u postupku izgradnje i dobijanja neophodnih dozvola
 • Olakšice ili oslobađanje od drugih lokalnih komunalnih i administrativnih taksi

Podrška Vlade Republike Srbije

Vlada Republike Srbije nudi širok spektar usluga, uključujući finansijsku podršku direktnim ulaganjima i promociji izvoza, kao i podršku implementaciji projekata koji za cilj imaju unapređenje konkurentnosti, regionalnog razvoja i ugleda Srbije. Od 2000. godine, Srbija je privukla više od 26 milijardi evra stranih investicija i povratila svoju poziciju kao vodeća investiciona destinacija u svetu.

Kao najznačnije prednosti i razlozi poslovanja u Srbiji možemo navesti:

 • Bescarinski izvoz na tržište od više od 1 milijarde ljudi koje uključuje Evropsku uniju, Rusku federaciju, SAD, Kazahstan, Tursku, jugoistočnu Evropu, članove Sporazuma o slobodnoj trgovini i Belorusiju
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija koja obuhvata finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Finansijska podrška u direktnoj je vezi sa stepenom razvijenosti lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši ulaganje, vrednošću investicionog ulaganja i brojem novootvorenih radnih mesta. Vrsta podsicaja koji se mogu dodeliti:
 1. Podsticaji za opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta
 2. Podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva
 3. Dodatni podsticaji za radno intenzivne projekte – dodatni iznos bespovratnih sredstava u skladu sa povećanjem broja novih radnih mesta
 • Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Visoko konkurentne poreske stope (porez na dobit je među najnižim u Evropi, dok je porez na dodatu vrednost među najkonkurentnijim u centralnoj i istočnoj Evropi)
 • Niski operativni troškovi poslovanja

Poreske olakšice u skladu sa rezultatima poslovanja.