Састанак Oдбора за обележавање градске славе
17. јуна 2015.
Професорски дани пуни љубави према деци
19. јуна 2015.
Прикажи све

Олакшице за родитеље предшколаца

Родитељи чија деца користе услуге Предшколске установе „Невен“ у Прокупљу,од 1. јула 2015. године оствариће право на регресирање трошкова боравка деце у овој васпитно-образовној установи.

Општинско веће Општине Прокупље је усвојило Правилник којим су утврђена права на регресирање свих трошкова и право на делимично регресирање трошкова боравка у предшколској установи.

Родитељи чија деца користе услуге предшколске установе,а која се налази у мрежи установа на територији општине Прокупље и испуњавају услове одређене Правилником,имају право на регресирање трошкова.

Право на регресирање свих трошкова има дете без родитељског старања,дете са сметњама у развоју,дете корисника права на материјално обезбеђење породице по прописима о социјалној заштити,треће и свако наредно дете у истој породици.

Право на регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи остварују родитељи уколико имају више од једног детета уписаних у Предшколску установу „Невен“. За друго дете родитељи плаћају 50% од цене коју плаћају за прво дете,док за свако наредно дете из породице,трошкове боравка сноси локална самоуправа.

У Предшколској установи „Невен“ борави око три стотине деце,у току је обрада података,у циљу омогућавања свим родитељима да остваре право на регресирање трошкова боравка деце. Цена боравка деце у Прокупљу износи 170 динара по дану и 85 динара за дан када дете одсуствује из вртића.

Prokuplje%20Za%20z

Величина слова: