Јавни позив за набавку радова – Регулација Стражавачке реке и реке Топлице у Прокупљу


Општина Прокупље расписује јавни позив за извођење радова на регулацији Стражавачке реке и реке Топлице у Прокупљу уз финансијску помоћ из ИПА 2013 Програма “Трајна стамбена решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима” , као и суфинансирања од стране Јавног водопривредног предузећа “Србијаводе”.

Рок за подношење понуда је 15.05.2018. године у 15:30 сати по централноевропском времену.

Тендерска документација: td-river-regulation-works.zip

Clarification No1

Site visit minutes – Prokuplje – 16.04. 2018.

Site visit attendance list – Prokuplje – 16.04. 2018. 

Award Notice